ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 lipca 2016 r.

 

w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

 pobierz tutaj

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl