Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu Publicznym w Polwicy

w roku szkolnym 2019/2020                                                                             

      pobierz tutaj

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

na rok szkolny 2019/2020                                                                                

     pobierz tutaj

 

Załącznik nr 3 

– oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej

          pobierz tutaj

 

Załącznik nr 4 

– oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

        pobierz tutaj            

 

Załącznik nr 5

 – oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów lokalnych                    

       pobierz tutaj

Załącznik nr 6 

– potwierdzenie woli korzystania z wychowania przedszkolnego

         pobierz tutaj

 

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl