Rekrutacja

SZANOWNI RODZICE!

 

 

 

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY,

ŻE OD 1 MARCA 2017 R. ROZPOCZYNAMY PROCES REKRUTACJI

DZIECI URODZONYCH W LATACH 2011-2014

NA  ROK  SZKOLNY  2017/2018

 

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola, którzy złożyli do dnia 17 lutego 2017 r.deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegona rok szkolny 2017/2018nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.Złożenie deklaracji w wyznaczonym terminiezapewniło dziecku miejsce w przedszkolu na następny rok szkolny.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne do naszego przedszkola prowadzi się na wolne miejsca na wniosek rodziców. Chcąc zapisać dziecko do naszego przedszkola, należy pobrać wniosek z odpowiednimi oświadczeniami. Komplet wypełnionych dokumentów należy składać w przedszkolu w terminie od 01.03.2017 r. - 17.03.2017 r.

Informacje na temat rekrutacji dzieci do przedszkola można uzyskać:

  • na naszej stronie w zakładce rekrutacja,

  • osobiście w przedszkolu

  • pod numerem telefonu 71 30 19 217.

28 marca 2017 r. o godz. 14. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 3 kwietnia 2017 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

6 kwietnia 2017 r. o godz. 14. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

do Przedszkola Publicznego w Polwicy na rok szkolny 2017/2018

 

L.P

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania

uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2017

do 17 marca 2017

od 20 kwietnia 2017

do 25 kwietnia 2017

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 22 marca 2017 do 28 kwietnia 2017
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 28 marca 2017

godz. 14.00

do 4 maja 2017

godz. 14.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 3 kwietnia 2017 do 9 maja 2017
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 6 kwietnia 2017

godz. 14.00

do 15 maja 2017

godz. 14.00

 

 

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl