Rekrutacja

SZANOWNI RODZICE!

 

 

 

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY,

ŻE OD 4 LUTEGO 2019 R. ROZPOCZYNAMY PROCES REKRUTACJI

DZIECI URODZONYCH W LATACH 2013-2016

NA  ROK  SZKOLNY  2019/2020

 

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola, którzy złożą do dnia 15 lutego 2019 r. do godz. 1400deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegona rok szkolny 2019/2020nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.Złożenie deklaracji w wyznaczonym terminiezapewni dziecku miejsce w przedszkolu na następny rok szkolny.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne do naszego przedszkola prowadzi się na wolne miejsca na wniosek rodziców. Chcąc zapisać dziecko do naszego przedszkola, należy pobrać wniosek z odpowiednimi oświadczeniami. Komplet wypełnionych dokumentów należy składać w przedszkolu w terminie od 25.02.2019r. - 15.03.2019 r.

Informacje na temat rekrutacji dzieci do przedszkola można uzyskać:

  • na naszej stronie w zakładce rekrutacja,

  • osobiście w przedszkolu

  • pod numerem telefonu 71 30 19 217.

5 kwietnia 2019 r. o godz. 14. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 12 kwietnia 2019 r. o godz. 1400 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

19 kwietnia 2019 r. o godz. 14. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkól podstawowych

prowadzonych przez Gminę Domaniów

 

L.P

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

1.

Potwierdzenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej - złożenie deklaracji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przyjmowanie zgłoszeń do klas I szkół podstawowych odbędzie się w terminie:

od 4 lutego 2019 r. do 15 lutego 2019 r. do godz. 1400

2.

Złożenie wniosku  o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25 lutego 2019

do 15 marca 2019

do godz. 1400

od 24 kwietnia 2019

do 30 kwietnia 2019 

do godz. 1400

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 Prawo oświatowe1
do 22 marca 2019
do 8 maja 2019
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 5 kwietnia 2019

godz. 14.00

do 17 maja 2019

godz. 14.00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 12 kwietnia 2019

do godz. 1400

do 21 maja 2019

do godz. 1400

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 19 kwietnia 2019

godz. 14.00

do 28 maja 2019

godz. 14.00

 

 

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl