Rekrutacja

SZANOWNI RODZICE!

 

 

 

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY,

ŻE OD 26 LUTEGO R. ROZPOCZYNAMY PROCES REKRUTACJI

DZIECI URODZONYCH W LATACH 2012-2015

NA  ROK  SZKOLNY  2018/2019

 

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola, którzy złożyli do dnia 23 lutego 2018 r.deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegona rok szkolny 2018/2019 nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.Złożenie deklaracji w wyznaczonym terminiezapewniło dziecku miejsce w przedszkolu na następny rok szkolny.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne do naszego przedszkola prowadzi się na wolne miejsca na wniosek rodziców. Chcąc zapisać dziecko do naszego przedszkola, należy pobrać wniosek z odpowiednimi oświadczeniami. Komplet wypełnionych dokumentów należy składać w przedszkolu w terminie od 26.02.2018r. - 16.03.2018 r.

Informacje na temat rekrutacji dzieci do przedszkola można uzyskać:

  • na naszej stronie w zakładce rekrutacja,

  • osobiście w przedszkolu

  • pod numerem telefonu 71 30 19 217.

4 kwietnia 2018 r. o godz. 14. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 13 kwietnia 2018 r. o godz. 1400 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

18 kwietnia 2018 r. o godz. 14. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkól podstawowych

prowadzonych przez Gminę Domaniów

 

L.P

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

1.

Potwierdzenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej - złożenie deklaracji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przyjmowanie zgłoszeń do klas I szkół podstawowych odbędzie się w terminie:

od 1 lutego 2018 r. do 23 lutego 2018r. do godz. 1400

2.

Złożenie wniosku  o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 lutego 2018

do 16 marca 2018

do godz. 1400

od 23 kwietnia 2018

do 27 kwietnia 2018 

do godz. 1400

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 Prawo oświatowe1
do 23 marca 2018
do 8 maja 2018
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 4 kwietnia 2018

godz. 14.00

do 17 maja 2018

godz. 14.00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 13 kwietnia 2018

do godz. 1400

do 21 maja 2018

do godz. 1400

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 18 kwietnia 2018

godz. 14.00

do 28 maja 2018

godz. 14.00

 

 

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl