Rada Rodziców

 

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

BERNADETTA JAGIEŁŁO - przewodnicząca

KAROLINA SOSIN - skarbnik

ANNA BŁAŻYŃSKA - sekretarz

 

 

Grupa I:

ANNA BŁAŻYŃSKA

MARTA KURIATA

 

Grupa II

IWONA  GINARDO-WIĄCEK

KAROLINA SOSIN

ANETA HONDZEL

 

Grupa III

KATRZYNA  DOMAŃSKA

BERNADETTA  JAGIEŁŁO

DOROTA LUBCZYŃSKA 

ELŻBIETA PAWLIK 

 

Ustalona składka na fundusz Rady Rodziców za rok szkolny

2016/2017

wynosi 70,00 zł

 

KONTO RADY RODZICÓW

BS w Oławie O/Domaniów

14 9585 0007 0030 0300 4001 0001

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl