Rada Rodziców

 

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

Przewodnicząca:  Anna  Kasielska

Skarbnik : Agnieszka  Łagodzińska

Sekretarz:  Marta  Kuś

 

Członkowie:

Anna  Motylewska

Wioletta  Korol

Anna  Błażyńska

Małgorztata  Podgórska

Edyta Mielczarek - komisja rewizyjna

Ewa Rak  - komisja rewizyjna

 

 

 

Ustalona składka na fundusz Rady Rodziców za rok szkolny

2018/2019

wynosi 70,00 zł

 

KONTO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Polwicy

BS w Oławie O/Domaniów

14 9585 0007 0030 0300 4001 0001

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl