PODZIĘKOWANIA

rok szkolny 2016/2017

 

Dyrektor przedszkola serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce pieniędzy dla Bartka przeprowadzonej od 15.01.17 r. do 15.02.17 r. w przedszkolu. Dnia 23.02.2017 r. komisyjnie przeliczono pieniądze z puszki.

Zebrano kwotę 482,00 zł.


Ustalono, że pieniądze przeznaczone będą na zakup zabawek dla Bartka.

                                               Dyrektor przedszkola
                                               Grażyna Lichota

 

 

Dyrektor Przedszkola serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w akcji charytatywnej dla naszego wychowanka Bartusia.

Dochód z loterii wyniósł 5181 zł.

Pieniądze zostały komisyjnie przeliczone i przekazane dla organizatora zbiórki Dyrektor Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie Pani Magdaleny Wiżgały.

                                                  Dyrektor Przedszkola

                                                     Grażyna Lichota 

 

close up child hands holding red heart people love charity family concept shape home 67959607

 

Dyrektor przedszkola bardzo dziękuje rodzicom za pomoc w organizacji uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka dnia 18.01.2017 r. :

Pani Dorocie Lubczyńskiej
Pani Bernadetcie Jagiełło
Pani Karolinie Sosin
Pani Ewie Paradeckiej
Pani Marzenie Skowron
Pani Izabelli Czurak
Pani Annie Zawer
Pani Iwonie Ginargo- Wiącek
Panu Łukaszowi Fabisiak
Serdecznie dziękuję Panu Łukaszowi Fabisiak za ofiarowanie wystrzałowych tub z konfetti

Dyrektor przedszkola
Grażyna Lichota

 

 

 

P O D Z I Ę K O W A N I E

„Posiadanie jakiegokolwiek dobra nie daje radości, jeżeli nie dzielimy go z drugim człowiekiem”.(Seneka)

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi” (Jan Paweł II)

Bardzo serdecznie dziękuję pracownikom przedszkola oraz rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie paczki żywnościowej dla potrzebującej rodziny z Gminy Domaniów. Paczka została przekazana do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniowie dnia 23 grudnia 2016 r. Pracownicy GOPS-u przekazali paczkę dla potrzebującej rodziny.

 

Bardzo dziękuję wszystkim za ofiarność.  

                                                                                             Dyrektor Przedszkola

                                                                                                   Grażyna Lichota 

 

 kwiat

 

Dyrektor przedszkola serdecznie dziękuje rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie stroików świątecznych na kiermasz. W szczególności dziękuję:

Pani Ewie Paradeckiej

Pani Annie Węgrzyn

Pani Marcie Rybak

Pani Agnieszce Korkuś

Pani Esterze Stupeń                                         

Pani Dorocie Lubczyńskiej

Pani Bernadetcie Jagiełło

Pani Iwonie Żygadło

Pani Kindze Foltyńskiej

Pani Renacie Kożak

stroik

Bardzo dziekuję Panu Tomaszowi Czurakowi za ofiarowanie drewnianych podstawek do wykonania stroików.

Bardzo dziękuję również wszystkim rodzicom, którzy zakupili stroiki w przedszkolu.

Dochód ze sprzedaży stroików przelany będzie na konto Rady Rodziców.

Dyrektor przedszkola

Grażyna Lichota

 

PODZIĘKOWANIA

rok szkolny 2015/2016

 

Dyrektor przedszkola oraz Grono Pedagogiczne składają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców działającej w roku szkolnym 2015/2016 za pomoc i duże zaangażowanie w sprawy przedszkola.

Dyrektor przedszkola

Grażna Lichota

 * * *

Dyrektor przedszkola serdecznie dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie Festynu Rodzinnego dnia 5 czerwca 2016 r.: rodzicom za upieczenie pysznych ciast do bufetu, za przyniesienie fantów do loterii, za pomoc w przygotowaniach festynu, personelowi przedszkola i członkom ich rodzin za pomoc w organizacji imprezy, a także licznym sponsorom, bez których ten festyn by się nie odbył.

 

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu sprawiliśmy dzieciom radość, przyczyniliśmy się do integracji środowiska lokalnego oraz uzyskaliśmy kwotę 4 tyś. zł na zakup urządzenia do ogrodu dla dzieci.

 

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy swą pracą i pomocą finansową lub rzeczową wsparli organizację festynu.                                                                                                                                                                                                         Dyrektor przedszkola

                                                                         Grażyna Lichota

 

 

Serdecznie dziękujemy sponsorom:

 1. „OKIS” Oksana Magierowska - Gaj Oławski

 2. Józef Siatkowski - Wyszkowice

 3. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Domaniów

 4. PPHU Paweł Trościaniec – Oława

 5. PHUP „MIMAR” Marian Sopinka – Wrocław

 6. Zakład Obsługi Rolnictwa Skup i Sprzedaż Żywca Jan Lewandowski – Wierzbno

 7. Bartosz Sobiesiak Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego – Oława

 8. „Fiodor” Zbigniew Trościaniec - Oława

 9. Elżbieta Bajor Kwiaciarnia „Kamelia” - Oława

 10. Bruno-Tassi Sp. k. Oddział Wrocław - Nowa Wieś Wrocławska

 11. „Banner” Jacek Walas – Oława

 12. „Figloraj” s.c. - Oława

 13. Hurtownia Artykułów Biurowych i Papierniczych Mirosław Petruś – Oława

 14. Ksiądz Jan Baszak – Wierzbno

 15. Salon Fryzjerski Katarzyna Wawrzynów – Domaniów                                                                              .

 16. Krzysztof Krupiak                                                                                                                               .
 17. Sklep Spożywczy Marta Podgruszecka - Wierzbno

 

 

 

bukiet kwiatów

Serdecznie dziękujemy Księdzu Janowi Baszakowi

za przekazanie 100 kg jabłek

Serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Stopa dyrektor Przedszkola Publicznego w Danielowicach

za przekazanie dwóch skrzynek jabłek 

Dyrektor Przedszkola serdecznie dziękuje rodzicom,

którzy pomagali w organizacji uroczystości z okazji "Dnia Babci i Dziadka"

w dniu 21.01.2016 r.:

* Bożena Krupiak

* Iwona Ginardo-Wiącek

* Katarzyna Domańska

* Aleksandra Słomińska

* Sylwia Ledniowska

* Aneta Hondzel

* Kamila Banaszczyk

* Bernadetta Jagiełło

 

Serdecznie dziękujemy Pani Kindze Foltyńskiej

za podarowanie soczków do paczek na mikołaja

Serdecznie dziękujemy Panu Arkadiuszowi Charenzga

za podarowanie choinki

Serdecznie dziękujemy Panu Remigiuszowi Korkuś

za dostarczone materiały papiernicze

Serdecznie dziękujemy Pani Joannie Brunickiej

za uszycie peleryn Czarodzieja na zabawę andrzejkową

Serdecznie dziękujemy Pani Marcie Rybak,

za uszycie chusteczek do zabaw i poduszeczki-przytulanki

dla dzieci z grupy I

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl