Ogolnopolski Konkurs Plastyczny "Zapobiegajmy Pożarom"

Zapraszamy  dzieci  do  udzialu  w  Ogolnopolskim Konkursie  Plastycznym  "Zapobiegajmy Pożarom". Konkurs  ma na celu  zainteresowanie  dzieci  ochroną  przeciwpożarową, tradycją  i  zyciem  strażackich srodowisk  oraz rozwój  uzdolnień  plastycznych.

Organizatorem  konkursu  jest  Zarząd  Główny  Związku  Ochotniczych  Strazy  Pożarnych  Rzeczpospolitej  Polskiej  i  Zarządy  Oddziałów  Związku  przy  współpracy  innych instytucji  i  organizacji.

Prace  prosimy  dostarczyć  do przedszkola ( do  Pani  bernadetty  Jagiełło)  do  dnia  10.11.2018

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl