Konkurs plastyczny "Polskie Symbole Narodowe

KONKURS PLASTYCZNY   "POLSKIE SYMBOLE NARODOWE"

Zachęcamy do udziału w konkursie, który zostanie rozstrzygnięty w naszym przedszkolu 7.11.2018r.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO: „POLSKIE SYMBOLE NARODOWE"
Organizator konkursu: Elżbieta Sopata


Cele konkursu:
- Uwrażliwienie na wartości patriotyczno – narodowe.
- Wzbudzanie w dzieciach uczuć patriotycznych i narodowej dumy.
- Stworzenie okazji do działalności plastycznej związanej z symboliką narodową.
- Rozwijanie zainteresowań plastycznych pobudzających do twórczego wykorzystania czasu wolnego.


REGULAMIN
1. Praca plastyczna może być wykonana w dowolnej technice ale tematyce związanej z symbolami narodowymi: godło Polski, flaga biało – czerwona, hymn: „Mazurek Dąbrowskiego".
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci
3. Uczestnik konkursu wykonuje prace indywidualnie lub z pomocą osoby dorosłej
4. Format pracy: co najmniej format A 3.
5. Na odwrocie plakatu należy umieścić następujące dane:
- Tytuł pracy.
- Imię i nazwisko.
6. Ocenie będą podlegały:
- Zgodność z tematem.
- Pomysłowość i oryginalność przekazu treści.
- Ogólne wrażenie artystyczne (estetyka).
7. Prace należy dostarczać do dnia 05 listopada 2018 r.
8. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 7.11.2018 r. Oceny prac dokona jury.

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl