Od 25.06.2018 nie kursuje autobus szkolny!!!!!!

Od  dnia  25.06.2018  nie kursuje  autobus  szkolny!!!!!!

Prosze dowieżć  dzieci  we  własnym  zakresie.

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl