Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2018/19

Od 26 lutego 2018 r. rozpoczynamy  proces  rekrutacji dzieci  urodzonych  w  latach  2012-2015  na  rok szkolny 2018/19

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola, którzy złożyli do dnia 23 lutego 2018 r.deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  na rok szkolny 2018/2019 nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne do naszego przedszkola prowadzi się na wolne miejsca na wniosek rodziców. Chcąc zapisać dziecko do naszego przedszkola, należy pobrać wniosek z odpowiednimi oświadczeniami. Komplet wypełnionych dokumentów należy składać w przedszkolu w terminie od 26.02.2018r. - 16.03.2018 r.  do  godzz. 14.00

Informacje na temat rekrutacji dzieci do przedszkola można uzyskać:

-na naszej stronie w zakładce rekrutacja,

-osobiście w przedszkolu

-pod numerem telefonu 71 30 19 217.

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl