Udział w Dolnośląskim Konkursie Plastycznym "Sto lat dla Polski"

Odzyskanie niepodległości logo 702x336

Nasze przedszkole bierze udział w Dolnośląskim Konkursie Plastycznym z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości pn."Sto lat dla Polski"

 Zakres i tematyka:

  1. Tematem konkursu jest wykonanie kartki pocztowej z życzeniami z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości.
  2. Uczestnicy konkursu przygotowują kartkę pocztową w formacie A4 (poziomo). Wykonana praca ma zawierać: obraz, znaczek pocztowy i tekst życzeń. Prace nie mogą być wykonane z wiotkiego materiału.
  3. Praca plastyczna musi być zgodna z tematem konkursu, twórcza i oryginalna. Przygotowana zespołowo lub indywidualnie z dbałością o estetykę wykonania.
  4. Tekst życzeń powinien być przygotowany z poprawnością i starannością językową. Winien korespondować z ilustracją plastyczną na odwrocie kartki oraz z zaprojektowanym znaczkiem. Miejsce adresowe powinno zostać niewypełnione.

 Konkurs plastyczny odbywa się w trzech etapach w następujących terminach:

Etap I (szkolny) - organizuje przedszkole, szkoła lub placówka w terminie do 23 lutego 2018r.

Etap II (rejonowy) - organizują Młodzieżowe Domy Kultury we Wrocławiu, Świdnicy, Legnicy i Jeleniej Górze w terminie do 23 marca 2018r.

Etap III (wojewódzki) - organizuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w terminie do 31 maja 2018r.

 

Cele Dolnośląskiego Konkursu Plastycznego:

  1. Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia.
  2. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju  w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 2018.
  3. Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną dzieci i młodzieży.
  4. Popularyzowanie i wspieranie artystycznych talentów dolnośląskich uczniów.

 

 

 

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl