Uwaga rodzice!!! Zniżki opłat za pobyt w przedszkolu

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/256/18 Rady Gminy Domaniów z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Domaniów, dzieciom korzystającym z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Domaniów przysługuje całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat.

  • Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% przysługuje na drugie dziecko z tej samej rodziny, korzystające równocześnie z pierwszym dzieckiem z wychowania przedszkolnego;
  • zwolnienie całkowite z opłaty przysługuje na dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zwolnienia z opłat udziela dyrektor przedszkola na pisemny wniosek rodzica (wnioski do pobrania u intendenta przedszkola).

Zmiany w naliczaniu opłat obowiązują od pierwszego dnia miesiąca rozliczeniowego.

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl