Przedszkolny punkt wymiany książek

W naszym przedszkolu prowadzimy „Przedszkolny punkt wymiany książek". Celem jest rozwijanie u dzieci zainteresowań czytelniczych oraz rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki. Dzieci razem z rodzicami wybierają książeczki, które później wspólnie czytają.

 

ABY ZOSTAĆ CZŁONKIEM ,,KLUBU MAŁEGO CZYTELNIKA''

należy przynieść do przedszkola jedną (lub więcej) książkę, która zostanie oznaczona i umieszczona na regale.
Członkowie klubu mogą ,,wypożyczyć" do domu dowolną książkę znajdującą się w Klubie Małego Czytelnika i oznaczoną pieczątką przedszkola, a po przeczytaniu oddać ją udostępniając innym klubowiczom.
Każde dziecko biorąc książkę do domu MUSI wpisać do zeszytu (pomagają rodzice):
-tytuł książki
-swoje nazwisko
-datę wypożyczenia
Przynosząc wypożyczoną książkę, wpisujemy do zeszytu datę jej oddania.

 

BIBLIOTEKA ZNAJDUJE SIĘ NA KORYTARZU Gr.III.
Osobą odpowiedzialną za Kącik Czytelniczy jest Pani Agata Rosa.

 


ZASADY CZŁONKOSTWA W ,,KLUBIE MAŁEGO CZYTELNIKA'':

1. Biblioteka udostępnia zbiory dzieciom, pracownikom przedszkola oraz rodzicom dzieci naszego przedszkola.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. Warunkiem otrzymania członkostwa jest ofiarowanie książki (jednej lub więcej)
i wzbogacenia księgozbioru biblioteki.
3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na dwa tygodnie.
4. Nie wolno brać książek z księgozbioru biblioteki bez wpisania się do zeszytu.
5. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
6. Książki wypożyczonej na swoje nazwisko nie wolno przekazywać osobom trzecim.
7. Czytelnik, który ma nieoddane książki , nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
8. Dokonując zwrotów książek należy wpisać swoje nazwisko, imię i datę oddania. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez odnotowania ich w zeszycie.
9. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek. Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielce.
10.Czytelnik, który zniszczy lub zgubi wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony
w prawach korzystania z biblioteki.
11. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do jego przestrzegania.

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl