Zapraszamy do składania Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym Przedszkolu w roku szkolnym 2018/19

Uwaga  Rodzice!!!!!

Informacja dotyczy dzieci  uczęszczjących  obecnie do naszego przedszkola!!!

W  dniach  od 1  lutego 2018r. do  23 lutego 2018r  należy  złożyć  Deklarację  woli kontunuowania  wychowania ptrzedszkolnego      w  Przedszkolu Publicznym  w Polwicy!!!!!

Druk deklaracji  można  pobrać  u  nauczycielek,  dyrektora  lub pobrać poniżej  

                                                                                                                                       pobierz

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl