21.04.2017 Dzień Ziemi

21.04.2017  DZIEŃ ZIEMI


W programie:

  • Burza mózgów - „Po co sadzimy drzewa? Jaka jest rola drzew życiu człowieka?
  • Mieszkańcy drzew- prace plastyczne
  • Sadzenie drzewek
  • Sprzątanie terenu w pobliżu przedszkola

Prosimy rodziców o podarowanie na rzecz przedszkola krzaczków ozdobnych lub roślin wieloletnich. Rośliny będą sadziły dzieci w ogrodzie przedszkolnym.

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl