20.04.2017 Konkurs piosenki "Kocham przyrodę"

„KONKURS PIOSENKI"   20. 04. 2017 r.


Przedszkolak poznaje otaczający Go świat przyrody, techniki, języka, muzyki, plastyki itp. Każdy w tym świecie pełni jakąś rolę - więc fascynuje i pociąga dzieci zawód marynarza, żołnierza, policjanta, artysty, a może gwiazdy? Któż z nas będąc dzieckiem nie marzył o tym żeby, choć raz stanąć na scenie. A może jako piosenkarz?

 

Temat konkursu: „Kocham przyrodę"


Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne w Polwicy, a prowadzacą: nauczycielka Teresa Kłossowicz

2. Cele konkursu
• rozwój talentów artystycznych wśród dzieci
• rozwijanie zainteresowań muzycznych
• rozwijanie wrażliwości muzycznej
• kształtowanie poczucia rytmu
• rozwijanie ekspresji ruchowej
• prezentacja i popularyzacja twórczości dzieci
• pobudzanie dzieci i rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola,

3. Uczestnicy konkursu
• konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat,
• konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnej piosenki
• zgłoszenia do konkursu należy kierować do wychowawców poszczególnych grup do 24. 03. 2017 roku.

4. Warunki konkursu
1. W konkursie występują soliści z piosenką dziecięcą n/t.: ,, Kocham przyrodę".
2. Łączny czas prezentacji wokalnej nie może przekroczyć 4 minut.
3. Każdy solista może zaśpiewać tylko jedną piosenkę z możliwością wykorzystania strojów, rekwizytów, kroków tanecznych, różnych instrumentów.
4. Piosenka może być własnego autorstwa lub zaaranżowana z dostępnego na rynku muzycznym repertuaru.
5. Nauczycielka - prowadząca służy pomocą w przygotowaniu podkładu muzycznego do piosenki solisty. Przy wykorzystaniu płyty CD obowiązuje wierzchnie jej opisanie (nazwisko solisty, tytuł piosenki, nr utworu CD). Płytę i tekst piosenki należy dostarczyć do 19. 04. 2017r.
5. Skład komisji konkursowej
W skład jury będą wchodzić dyrektor przedszkola, nauczyciele, rodzice.
6. Występy oceniane będą pod względem:
• Pomysłowości wykorzystanych pomocy (np. strojów, rekwizytów, kroków tanecznych itp.)
• Walorów artystycznych i estetycznych.
• Oryginalności pomysłu.
8. Nagrody
Dyplom + niespodzianka

Uwaga!
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl