Konkurs plastyczny "112 ratuje życie"

KONKURS PLASTYCZNY   „112 RATUJE ŻYCIE"
Zapraszam do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat numeru alarmowego 112.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5,6 letnich

Prace plastyczne można dostarczać do nauczycielki Elżbiety Sopata do 10 kwietnia 2017r.

Proszę nie podpisywać prac ponieważ do rysunków zostaną dołączone specjalne metryczki.

 

Warunki  konkursu

  1. Technika prac:  rysunek, malarstwo,  grafika, kolaż
  2. Każdy  czestnik może  przekazać jedną ,samodzielnie  wykonaną  pracę  konkursową.  Dopuszczalny  format  A3,  A4. Prace  nie mogą  być oprawione.
  3. W  konkursie  mogą brać udział wyłącznie  prace do  tej pory  nigdzie nie  publikowane  i  nie będące  zwycięzcami innych  konkursów.
  4. Uczestnikami konkursu  są dzieci  przedszkolne  w wieku  5,6  lat.
  5. Każda  praca  powina  byc  podpisana  czytelnie  na odwrocie  kartki  oraz  zawietać  dołączoną, wypełnioną drukowanymi literami  kartę  zgłoszenia  (gotowy  druk)
  6. Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie jest  dołączenie  metryczki  zawierającej:  zgodę rodziców  lub opiekunów  prawnych  na  udziałą  dziecka  w konkursie, telefon kontaktowy do rodzica,  dane  uczestnika konkursu  (gotowy  druk)
Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl