Konkurs "Zielony Las"

K o n k u r s „ Z i e l o n y l a s”

Zachęcamy rodziców do przynoszenia surowców wtórnych na konkurs „Zielony las”

Na dzień 25.01.2017 r. nasze przedszkole oddało do Zakładu Gospodarki Odpadami następującą ilość surowców:

Makulatura – 580 kg

Butelki – 145 kg

Zużyte baterie- 70 kg

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i prosimy o dalsze przynoszenie odpadów.

Grażyna Lichota

Dyrektor Przedszkola w Polwicy

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl