Odsetki

Szanowni Rodzice

Przypominamy, że opłaty za przedszkole należy dokonywać do 15 następnego miesiąca. Od nieterminowych wpłat będą naliczane odsetki.

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl