Zbiórka surowców wtórnych

Zbiórka makulatury

Prosimy o przynoszenie makulatury. Dochód ze sprzedaży zostanie wpłacony na konto Rady Rodziców i przeznaczony na rzecz dzieci z przedszkola.

makulatura Kopiowanie

Zbiórka plastikowych nakrętek

Prosimy o przynoszenie plastikowych nakrętek. Nakrętki zbieramy na nowy wózek inwalidzki dla Wiktorii.

nakrtki Kopiowanie

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl