Grupa II

 

GODZINY  PRACY  Z DZIEĆMI     

mgr Elżbieta   Sopata

Poniedziałek

Wtorek 8.

Środa

Czwartek

Piątek

 

 

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl