Treści programowe

 

MARZEC 2018

Tematy:

Tydzień 1: Wiosna tuż, tuż

Tydzień 2: Wiosenne uprawy.

Tydzień 3: Wiosenne porządki.

Tydzień 4: Święta tuż, tuż.

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dnia i nocy.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Kształtowania poczucia więzi rodzinnych poprzez obchodzenie świąt religijnych – poznanie zwyczajów wielkanocnych.

DZIECKO:

Chętnie uczestniczy w zabawach badawczych, analizuje, wyciąga wnioski. Wymienia oznaki nadchodzącej wiosny. Prowadzi obserwacje przyrodnicze. Z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski. Chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych. Potrafi samodzielnie sprawnie się ubrać i rozebrać; korzystać z toalety; myć i wycierać ręce; myć zęby. Ćwiczy małą motorykę.

Wyraża radość z możliwości wykonywania prac plastycznych. Orientuje się w przestrzeni-posługuje się określeniami małe-duże. Chętnie ćwiczy narządy mowy. Liczy w zakresie możliwości, posługuje się liczebnikiem porządkowym. Wyraża radość ze zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Piosenka:

,,Marzanno, Marzanno”

 1. Wiosna już nachodzi.

Zima odejść nie chce.

Nocą jeszcze mrozi.

Śniegiem prószy jeszcze.

Ref. Marzanno, Marzanno ty zimowa Panno

Dziś Cię utopimy, bo nie chcemy zimy!

 1. Odpłyń wraz z lodami

daleko do morza,

niechaj do nas przyjdzie,

wreszcie wiosna hoża.

Ref. Marzanno, Marzanno ty zimowa Panno…

,,Święta Wielkanocne”

 1. Święta Wielkanocne cieszy się zajączek.

Zerwał bukiet bazi, co rosły na łące.

Zerwał bukiet bazi co rosły na łące.

 1. Święta Wielkanocne, cieszy się baranek.

Zaraz pomaluje koszyczek pisanek

Zaraz pomaluje koszyczek pisanek

 1. Święta Wielkanocne cieszy się kurczątko

I na obrus kładzie talerz ze święconką

I na obrus kładzie talerz ze święconką

Wierszyk: Idzie do nas wiosna

Idzie do nas wiosna

wesoła i radosna.

Uśmiecha się do dzieci

i słoneczkiem świeci.

 

 

 

Styczeń 2018
Tematyka:
Tydzień 1: „Przez okrągły rok"

Tydzień 2: „Bajki , bajeczki"

Tydzień 3: „Babcia i dziadek"

Tydzień 4: „Karnawałowe zabawy"

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Uświadamianie następstwa pór roku oraz zapamiętanie cech typowych dla nich.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy;. Rozwijanie zainteresowań matematycznych.
Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów. Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom i zabawach zbiorowych

Dziecko:
• z uwagą słucha tekstów literackich; formułuje wypowiedzi dotyczące ważnych spraw, analizuje, wyciąga wnioski ; rozróżnia dobre i złe zachowania, orientuje się w rolach społecznych; wzmacnia więzi rodzinne ( dziadkowie)
• potrafi samodzielnie sprawnie się ubrać i rozebrać; korzystać z toalety; myć i wycierać ręce; myć zęby;
• dokonuje obserwacji przyrodniczych; wyraża radość z uczestniczenia w zabawach badawczych
• stara się łączyć przyczynę ze skutkiem
• potrafi samodzielnie sprawnie się ubrać i rozebrać; korzystać z toalety; myć i wycierać ręce; myć zęby;
• chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; śpiewa piosenki;
• wyraża radość z możliwości wykonywania prac plastycznych
• poznaje miejsca użyteczności publicznej (sklep), wie jaką funkcje pełnią osoby tam pracujące.
• posługuje się pojęciami: mały, duży; twarde, miękkie, puszyste; długi, krótki
• wyraża radość z przygotowań do występów z okazji dnia Babci i Dziadka oraz zabawy karnawałowej;
• przelicza w granicach możliwości; posługuje się pojęciem: ciężki, lekki; klasyfikuje według koloru; próbuje nazywać kolory podstawowe; dopasowuje kolory do przedmiotów, zjawisk ; próbuje stosować pojęcia: para, prawa, lewa
• śpiewa piosenkę o babci i dziadku, recytuje wiesz.

Uroczystości i wydarzenia:
11. 01 .2018 r . Spotkanie noworoczne z rodzicami
24. 01. 2018 r. „Święto Babci i Dziadka"
30. 01. 2018 r. Zabawa karnawałowa

PIOSENKA             

                   Przyszła zima biała
Śniegiem posypała
Zamroziła wodę
Staw przykryła lodem


Tupu tup po śniegu
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka


Kraczą głośno wrony
Marzną nam ogony
Mamy pusto w brzuszku
Dajcie nam okruszków!


Tupu tup po śniegu
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka

Ciepłe rękawiczki
I wełniany szalik
Białej, mroźnej zimy
Nie boję się wcale

Tupu tup po śniegu
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka

 

PIOSENKA


„Babciu, droga babciu"1. Babciu, droga babciu, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?

My tupiemy, tup, tup, tup.
Teraz babciu, ty to zrób! (bis)

2. Babciu, droga babciu, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?

My skaczemy raz, dwa, trzy,
teraz babciu podskocz ty!(bis)

3. Babciu, droga babciu, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?

My klaszczemy, raz dwa, trzy,
teraz babciu klaszcz i ty!(bis)

4. Babciu, droga babciu, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?

My całuski damy ci,
teraz babciu daj nam ty!(bis)

Życzenia Kocham mocno Babcię, Dziadka
To nie żarty moi mili
Dzisiaj im życzenia składam
By sto latek jeszcze żyli.

                                     Grudzień 2017  

Tematyka:

Tydzień 1:   „Spotkanie z listonoszem”                                                                                                                            

Tydzień 2:   „Goście za oknem”                                                                                                                                                          

Tydzień 3:   „Choinkowe ozdoby”                                                                                                                      

Tydzień 4:   ‘Spotkanie przy wigilijnym stole”

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

Wdrażanie do opieki nad zwierzętami , regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym.

Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom

Dziecko:

 • z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski;
 • chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; śpiewa piosenki;
 • potrafi samodzielnie sprawnie się ubrać i rozebrać; korzystać z toalety; myć i wycierać ręce; myć zęby;
 • dokonuje obserwacji przyrodniczych;
 • podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska;
 • potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu zwierząt (ptaków) w kolejnych porach roku;                                                                                                                                                                    
 • poznaje miejsca użyteczności publicznej (pocztę), wie jaka funkcje pełnią osoby tam pracujące..
 • posługuje się pojęciami: mały, duży; twarde, miękkie, puszyste; długi, krótki
 • wyraża radość z przygotowań przedświątecznych; poznaje zwyczaje świąteczne;
 • przelicza w granicach możliwości; posługuje się pojęciem: tyle, ile; klasyfikuje według jednej cechy;
 • śpiewa piosenkę o Mikołaju, kolędy.

                                                    

Uroczystości i wydarzenia:


Wiersz do nauki:

"Ptaszki"


Mam za swym okienkiem
mały karmnik z drzewa,
bo małe ptaszynki
dokarmiać potrzeba.

Wisi też słoninka
zawsze na swym miejscu
by posilić sikoreczkę,
gdy zgłodnieje troszeczkę.

Małe ptaszki przylatują
i za jedzenie śpiewem dziękują.

Piosenka do nauki:

„Mikołaj”

Mikołaj , Mikołaj jedzie samochodem,

Bo gdzieś zgubił saneczki

W tę mroźną pogodę.

Hu hu ha, hu hu ha!

Co to za Mikołaj?! x2

Mikołaj, Mikołaj lat ma

Już bez liku.

A prezenty dziś wiezie

Dzieciom w bagażniku.

Hu hu ha, hu hu ha!

Co to za Mikołaj?! x2

                                    

 

Zadania dydaktyczno – wychowawcze

Listopad 2017


Tematyka:
Tydzień 1: MOJA RODZINA

Tydzień 2: PADA I PADA

Tydzień 3: JESIENNE MALOWANIE

Tydzień 4: UBRANIA NA ZIMNE DNI


Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

• Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
• Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
• Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
• Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
• Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
• Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym.
• Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
• Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
• Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
• Nauka piosenek i pląsów.
• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom

 

Dziecko:
1) z uwagą słucha tekstów literackich;
2) wymienia imiona swoich bliskich, wie czym się zajmują. opowiada sytuację na obrazku – stara się łączyć przyczynę ze skutkiem;
3) łączy w pary takie same przedmioty. ćwiczy sprawność narządów mowy;
4) formułuje wypowiedzi dotyczące ważnych spraw; dokonuje obserwacji przyrodniczych; orientuje się w przestrzeni; posługuje się pojęciami: wysoko, nisko, nad, pod. przelicza w granicach możliwości;
5) segreguje przedmioty według jednej cechy; liczy w dostępnym zakresie; posługuje się liczebnikami porządkowymi; ćwiczy sprawność układa według wzoru;
6) rozpoznaje kształty, nazywa koło;
7) chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; śpiewa piosenki;
8) klasyfikuje według jednej cech posługuje się pojęciami: najkrótszy, najdłuższy;
9) posługuje się pojęciami: mało, dużo; mocno, słabo. składa obrazek z dwóch części.

 

Uroczystości i wydarzenia:
10.11.2017 „Rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę"

21.11.2017 „Dzień Życzliwości" 23.11.2017 „Pasowanie na Przedszkolaka"

24.11.2017 „Dzień pluszowego misia"

29.11.2017 Dzień dinozaura"

 

WIERSZ DO NAUKI

                                                                                                                                                                             „Mam trzy latka” – wiersz

Mam trzy latka, trzy i pół

Brodą sięgam ponad stół

Mam fartuszek z muchomorkiem

Do przedszkola chodzę z workiem

Pantofelki ładnie zmieniam

Myję ręce do jedzenia

Zjadam wszystko z talerzyka

Tańczę kiedy gra muzyka

Umiem wierszyk o koteczku

O wesołym koziołeczku

I o piesku co był w polu

Nauczyłem się w przedszkolu

 

 

PIOSENKA DO NAUKI

„Pada, pada, deszczyk pada”

Pada, pada, deszczyk pada
deszczu już za wiele,
deszczu już za wiele.
Pójdę do przedszkola,
bo mi tam weselej,
                                                                   Pójdę do przedszkola,                                                                                  bo mi tam weselej.

Pożycz, pożycz mi, babuniu,
swego parasola,
swego parasola.
Chociaż deszczyk pada,
pójdę do przedszkola,
                                   Chociaż deszczyk pada,                                                                                                                 pójdę do przedszkola

Grupa I  WRZESIEŃ 2017

Witaj przedszkole”: staramy się zgodnie bawić z rówieśnikami, uczymy się piosenek i wierszy, chętnie bawimy się w nowej sali i ogrodzie, stosujemy zwroty grzecznościowe: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, dowidzenia – to nasi przyjaciele. Poznajemy imiona i nazwiska dzieci z grupy, określamy swoje ulubione zabawy, zajęcia.

Poznajemy i przypominamy sobie umowy, które będą funkcjonowały w naszej grupie przez cały rok, aby pobyt w przedszkolu był dla wszystkich bezpieczny i przyjemny.

Staramy się być samodzielni – zjadamy posiłki, dbamy o czystość rąk, próbujemy zakładać obuwie i odzież, sprzątamy zabawkami po skończonej zabawie, samodzielnie korzystamy z toalety, wspólnie dbamy o porządek w sali i ogrodzie.

Przedszkolak na drodze”: poznajemy zasady ruchu drogowego i przestrzegamy ich podczas spacerów i wycieczek

Poznajemy specyfikę pracy policjanta

Lubimy warzywa i owoce”: rozpoznajemy i nazywamy wybrane owoce i warzywa, wykorzystujemy zmysły w celu rozpoznania owocu po zapachu, smaku i dotyku

Rozumiemy konieczność codziennego spożywania owoców warzyw, poznajemy nowe smaki

Wielokierunkowa aktywność dziecka:

Poznaje imiona i nazwiska dzieci z grupy

Stara się przestrzegać ustalonych umów.

Nazywa kąciki zainteresowań; wie jak z nich korzystać

Doskonali spostrzegawczość wzrokowo-ruchową

Rozpoznaje i nazywa bohaterów książki, bajek.

Bierze udział w zabawach ruchowych, muzycznych.

Klaszcze rytmicznie, śpiewa piosenkę

Nabywa sprawności w samodzielnym wykonywaniu czynności samoobsługowych

Wskazuje u siebie wymienione części ciała

Wykonuje wyklejankę, malowankę. Rozpoznaje i nazywa kolory. Poznaje sygnalizator świetlny. Poznaje zasady zachowania się na drodze. Wymienia oznaki jesieni. Stosuje słowa: na, pod, za, nad, obok.

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl