22.05.2015 Turniej gry w warcaby

 Dnia 22.05.2015 r. w Przedszkolu Publicznym w Polwicy odbył się turniej gry w warcaby. Celem turnieju było rozwijanie logicznego myślenia, poznawanie tajników tej gry, rozwijanie umiejętności przewidywania ruchów przeciwnika i obserwowania stosowanej przez niego taktyki, wdrażanie do stosowania zasad fair – play; umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym a także rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
W atmosferze zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa wyłoniono:


Mistrz Warcab- Mikołaj Miśko.
Wicemistrz - Julia Jaklewicz.
III miejsce – Marta Czop
IV miejsce: Bartłomiej Szachniewicz, Dorian Słomiński, Borys Małycha


Konkurs przygotowała nauczycielka Elżbieta Sopata.

warcaby 1 Kopiowanie   warcaby 5 Kopiowanie   warcaby 4 Kopiowanie   warcaby 3 Kopiowanie

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl