22.04.2015 Dzień Ziemi

22  kwietnia  obchodziliśmy w  naszym  przedszkolu  Dzień  Ziemi.  Nauczycielka  przeczytała  dzieciom list  od  Przyrody,  w  którym  prosi  o ratunek  przed  zanieczyszczeniami,  odpadami,  hałasem.  Następnie  przedszkolaki  zastanawiały  się  w  jaki  sposób  mogą  pomóc  Przyrodzie.  Dzieci  postanowiły,  że  nie  będą  niszczyć  roślin,  płoszyć  zwierząt  oraz  nie  będą śmiecić.  Poznały ekologiczny  sposób  wyrzucania  smieci -  segregowanie  odpadów  do  odpowiednich  pojemników.  Duże  zaciekawienie  wzbudził  Potwór  Śmieciowy wykonany  z  odpadów,  który  wytłumaczył  co  to  znaczy recykling  i  co  można  zrobić  z  odpadów. Po  zajęciach  dzieci posprzątały  pobliski   lasek.  Obiecały  że  będą  pilnowały  żeby  w  lasku  nie  zanalazł się  ani  jeden śmieć.  Za  przestrzeganie  zasad  ochrony środowiska  mali  ekolodzy  otrzymali  oznaki "Przyjaciel  Przyrody".

 

 dzie  ziemi 8 Kopiowanie   dzie  ziemi 2 Kopiowanie  dzie  ziemi 11 Kopiowanie   dzie  ziemi 3 Kopiowanie      dzie  ziemi 16 Kopiowanie   dzie  ziemi 28 Kopiowanie   dzie  ziemi 29 Kopiowanie

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl