Aktualności

 Dnia 23 maja 2017 r. w naszym przedszkolu odbył się Konkurs wiedzy matematycznej. W konkursie wzięły udział dzieci z grupy III „Misie" . Wszystkie dzieci wykazały się wiedza matematyczną zawartą w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Zgodnie z nią dziecko, które kończy przedszkole i rozpoczyna naukę w szkole podstawowej powinno w zakresie edukacji matematycznej:
-liczyć obiekty i odróżniać błędne liczenie od poprawnego;                                                                   -dodawać i odejmować w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;                                                                                                                                     -porównywać szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżniać zbiory równoliczne i nierównoliczne;               -znać cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej;                                                             -rozróżniać stronę lewą i prawą, określać kierunki i ustalać położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;                                                                                 -wiedzieć, na czym polega pomiar długości i znać proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;     -znać stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku;                                           -rozróżniać przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i porównywać ich wielkości.

Każde dziecko mogło uzyskać 17 punktów. Średnia punktów uzyskanych przez dzieci to 15.


Troje dzieci wykonało bezbłędnie zadania i zajęło I miejsce:

Karolinka Zielińska
Katarzyna Krysiak
Oskar Czurak


Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i jednakowe nagrody. Gratuluję wszystkim dzieciom za udział w konkursie i bardzo dobre opanowanie wiadomości z zakresu wiedzy matematycznej.


                                                                                                                                                                                             Grażyna Lichota

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl