Aktualności

 Dnia 11 maja przybyli do nas z wizytą strażacy z OSP w Domaniowie. I jak zawsze największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki, którym przyjechali goście. Dzieci z bliska mogły obejrzeć wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy strażacy. W trakcie spotkania strażacy zapoznali dzieci z ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru, burzy oraz wypadku, przestrzeganiem zakazów. Dzieci dowiedziały się również w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną korzystając z numerów alarmowych oraz że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych, powodzi. Przedszkolaki wykazały duże zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę na temat bezpieczeństwa własnego i innych. Na zakończenie wizyty, dzieci pięknie podziękowały i podarowały strażakom pamiątkowe dyplomy. Wrażenia, jakich dostarczyli nam strażacy, na długo pozostaną w naszej pamięci.

straacy 1   straacy 3   straacy 4

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl