Aktualności

dzień ziemi 1 Kopiowanie   dzień ziemi 2 Kopiowanie   dzień ziemi 3 Kopiowanie   dzień ziemi 4 Kopiowanie   dzień ziemi 5 Kopiowanie   dzień ziemi 6 Kopiowanie

 

 Dnia  30.04.2019  w  naszym przedszkolu  obchodziliśmy  Dzień Ziemi.

Celem  uroczystości  było:

  • uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw zagrażających ziemi ze strony człowieka
  • przekazanie informacji o ogólnoświatowym Dniu Ziemi i jego znaczeniu dla Ziemi i ludzi
  • wdrażanie do bezpośredniej działalności na rzecz ochrony środowiska
  • kształtowanie postaw proekologicznych

Wszystkie dzieci  zgromadziły  się, żeby  posłuchać  listu od Pani Przyrody.  z  listu  dowiedziały  się,  w  jaki  sposób  trzeba  dbać  o  środowisko naturalne.   Z  ilustracji dowiedziały  się  w  jaki  sposób ludzie  niszczą  przyrodę  i jakich  zachowań trzeba  unikać,  zeby  nasza  Ziemia   była piękna  i czysta. Na  koniec  dzieci  obejrzały film edukacujny  o  segregowaniu  śmieci -  poznały  kolory  pojemników  i  rodzaje  odpadów  jakie  trzeba  do  nich wrzucać.  Uroczystość  zakończyła  si  rozdaniem     medali  z  okazji  Dnia  Ziemi.

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl