Aktualności

W  naszym przedszkolu odbyła się próbna ewakuacja przeciwpożarowa z udziałem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oławie. Celem zorganizowanej akcji było pokazanie dzieciom możliwości wystąpienia zagrożenia oraz nabycia przez nich właściwych zachowań w takich sytuacjach oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznego ewakuowania się z budynku przedszkola.
Po usłyszeniu alarmu i sygnale gwizdka wszystkie dzieci wraz z nauczycielami i pracownikami przedszkola sprawnie wydostali się na zewnątrz. Ewakuacja przebiegła pomyślnie.  Panowie strażacy pokazali dzieciom wóz strażacki wraz ze sprzętem i opowiadali o swojej pracy, przypomnieli o numerach alarmowych i podkreślili jak ważna jest szybka reakcja w przypadku zagrożenia życia.

 

straż pożarna 1   straż pożarna 3

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl