Aktualności

Dnia  7.11.2018r  w  naszym  przedszkolu został  rozstrzygnięty  konkurs  plastyczny pt."Polskie Symbole Narodowe"  Celem  konkursu  było  uwrażliwienie  dzieci na  wartości  patriotyczno-nardowe;  wzbudzanie  w  dzieciach  uczuć  patriotycznych  i  narodowej dumy, stwarzanie  okazji  do dzialalności  plarstycznej,  rozwijanie  zainteresowań  plastycznych.  Komisja miała trudny orzech do zgryzienie, bowiem wszystkie zgłoszone prace trafnie ujmowały hasło przewodnie konkursu, były niezwykle atrakcyjne artystycznie (kompozycja, gama kolorystyczna, technika, staranność). Wszystkie  dzieci otzrymały  nagrody  i dyplomy.  

Prace  wykonali: Ignaś  M. -gr,I

                        Nicola D.-gr.I

                        Bartosz P.- gr.I

                        Franciszek  Ł. -gr.I

                        Karolina K. - gr.I

                       Wiktor  K. -gr.I

                       Michalina  B. - gr.II

                       Jakub Z. -  gr. II

                       Kasielski  W. -gr. III

                       Aleksander  S. - gr.III

                       Oliweir  S. - gr.III

                       Wojciech W. -gr.III

symbi   symbi1   symbi2   symbi3   symbi5  symbi6

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl