Aktualności

 17 marca 2018 r. został rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom".

Celem Konkursu było zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk, działaniami ratowniczo-gaśniczymi podczas pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i innych zagrożeń. Sprzyja on także rozwojowi zainteresowań i uzdolnień plastycznych.

Nasz przedszkolak z  gr.  III  - Wojciech Węgrzyn otrzymał wyróżnienie i nagrody rzeczowe. Gratulujemy!!!

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl