Aktualności

W naszym przedszkolu od września prowadzone są zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia te mają na celu usprawnianie funkcji rozwojowych i intelektualnych dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Podczas zajęć usprawniamy przede wszystkim motorykę dużą, w tym napięcie mięśniowe, właściwą postawę ciała stojącą , właściwą postawę ciała w trakcie pracy stolikowej, stabilizację posturalną oraz stabilizację kończyny górnej.
Po ćwiczeniach ruchowych rozwijamy motorykę małą, w tym umiejętności manipulacyjne , chwyty, grafomotorykę. Ponadto dbamy również o rozwój percepcji czuciowej, słuchowej, wzrokowej. Ćwiczymy też zmysł równowagi, koncentrację i uwagę, dbamy o rozwój mowy i wzbogacanie słownictwa oraz rozwój poznawczy. Wszystko odbywa się w formie zabawy atrakcyjnej dla dzieci.  Zajęcia  prowadzi  pani  Sylwia  -oligofrenopedagog,  specjalista terapii ręki.  Przedszkole nasze posiada  dużo  atrakcyjnych pomocy  dydaktycznych.

rewalidacja3   rewalidacja4   rewalidacja7   rewalidacja5   rewalidacja6   rewalidacja12   rewalidacja15   rewalidacja16   rewalidacja17   rewalidacja 19 1   rewalidacja14

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl