Aktualności

27 października w naszym przedszkolu odbyła się próbna ewakuacja przeciwpożarowa z udziałem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oławie pod przewodnictwem Pana Komendanta kpt mgr inż. Bartłomieja Marcinów. Celem zorganizowanej akcji było pokazanie dzieciom możliwości wystąpienia zagrożenia oraz nabycia przez nich właściwych zachowań w takich sytuacjach oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznego ewakuowania się z budynku przedszkola.
Po usłyszeniu alarmu i sygnale gwizdka wszystkie dzieci wraz z nauczycielami i pracownikami przedszkola sprawnie wydostali się na zewnątrz. Ewakuacja przebiegła pomyślnie. Pani dyrektor podała strażakom dokładny raport wszystkich osób przed i po ewakuacji. Panowie strażacy byli bardzo zadowoleni z szybkiego przebiegu akcji.
Na zakończenie Panowie strażacy pokazali dzieciom wóz strażacki wraz ze sprzętem i opowiadali o swojej pracy, przypomnieli o numerach alarmowych i podkreślili jak ważna jest szybka reakcja w przypadku zagrożenia życia.

straz pozarna1  straz pozarna2  straz pozarna3  straz pozarna4  straz pozarna5  straz pozarna6

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl