Aktualności

Ramowy rozkład dnia na rok szkolny 2018/2019

6.00 - 8.00 (grupy łączone w sali na dole)

Schodzenie się dzieci ze wszystkich grup wiekowych w sali na dole. Zabawy swobodne według zainteresowań. Zajęcia i zabawy organizowane przez nauczycielkę: gry stolikowe, działalność plastyczno-konstrukcyjna, zabawy ze śpiewem. Prace porządkowe.

 

8.10 - 8.30

ŚNIADANIE

8.30 - 10.30 (rozchodzenie się dzieci  do swoich sal  z  wychowawczyniami)

Zajęcia obowiązkowe z całą grupą/zajęcia polonistyczne, plastyczno - techniczne, zajęcia matematyczne, zajęcia muzyczne, poznawanie przyrody, rytmika, ćwiczenia gimnastyczne, nauka języka angielskiego, religia. Zabawy dowolne według zainteresowań. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Prace porządkowe. Czynności higieniczne.

 10.30 - 10.45

II ŚNIADANIE

10.45 - 13.00

Mycie zębów. Zajęcia i zabawy na powietrzu. Zabawy w ogrodzie. Gry i zabawy ruchowe. Obserwacje przyrodnicze. Prace porządkowe i ogrodnicze. Spacery i wycieczki. W przypadku złej pogody zajęcia w sali : zabawy według zainteresowań, zabawy z całą grupą, zajęcia relaksacyjne, praca indywidualna z dziećmi. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej. Czynności higieniczne.

13.00 - 13.25

OBIAD gr. I i II 

13.30 - 13.50

OBIAD gr. III

14.00 – 16.00

Połączenie grup (gr. I i II). Odpoczynek na gąbkach. Oglądanie lub słuchanie bajek. Zabawy dowolne. Zajęcia dodatkowe. Zajęcia indywidualne i wyrównawcze z dziećmi. Praca z dzieckiem zdolnym. Utrwalenie poznanych treści programowych. Zabawa z całą grupą.

Od godz. 15.00 przyłączenie się grupy III. Zajęcia i zabawy według zainteresowań dzieci. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci do domów.

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl